Fotografie z moich projektów
Pałac – moja miłość oraz EXodus
znalazły się w obszernym opracowaniu o fotografii polskiej
autorstwa Adama Mazura:

 

Adam Mazur:
“The Decisive Moment. New Phenomena in Polish Photography Since 2000. Decydujący moment. Nowe zjawiska w fotografii polskiej po 2000 roku”. Wydanie polsko-angielskie, Tłum. Richard Bialy, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2012.

wróć