Dychotomia gniazd

Projekt Dychotomia gniazd podejmuje losy Śląska i jego mieszkańców od lat 70-tych 20. wieku, obrazuje dramatyczny rozłam społeczności Śląska, spowodowanego falą masowej emigracji do Republik Federalnej Niemiec, jaki dokonał się w tym okresie czasu.

Proces ten prowadził do podziału rodzin, rozdzielając małżonków, rodziców od dzieci, dziadków od wnuków oraz rodzeństwa. Członkowie rodzin żyli w dwóch różnych politycznych systemach, w dwóch państwach, w różnych kulturach i obszarach językowych, co przede wszystkim do momentu obalenia Żelaznej Kurtyny stanowiło próbę stabilności więzów rodzinnych. Co prawda przystąpienie Polski do Uni Europejskiej oraz większa mobilność społeczeństwa przełożyły się na ułatwienie funkcjo-nowania podzielonych rodzin, jednakże kontakty międzyludzkie ich członków ograniczają się przede wszystkim do krótkich odwiedzin letnich czy bożonarodzeniowych tak, że luka, którą po sobie zostawili emigranci nie może zostać zamknięta.

Autorka sama pochodzi z podzielonej emigracją rodziny i wpisała w ten projekt swe osobiste doświadczenia: zna metody wzajemnej komunikacji członków podzielonych rodzin czy też funkcjonowanie rodziny jako całość na odległość, zarówno w skali czasu jak i przestrzeni.

Wizerunki Dychotomii gniazd zostały utrwalone w domowym, kuchennym otoczeniu, więc w kontekście zawsze asocjowanym z ciepłem rodzinnym. Fotografie powstały za pomocą aparatu otworkowego, archaicznego medium fotograficznego pozbawionego soczewki, camery obscury, które wymogło od portretowanych długiego medytatywnego wyciszenia w trakcie naświetlania. Samotność tych braci i sióstr po jednej i drugiej stronie granicy jest dla widza czytelniejsza przez prezentację prac w stereoskopach, aparatach, które pozwalają odwiedzającemu na wyjście z sytuacji galeryjnej i przeniesienie się w intymny świat portretowanych.

Idea projektu zrodziła się w ramach polsko-niemieckiej inicjatywy artystek SilesiaTopia wiosną 2012 roku, której celem jest organizowanie akcji artystycznych oraz wystaw dotyczących polsko-niemieckich stosunków, jak też wspieranie wymiany artystek.

 

*  *  *

Dychotomia Gniazd I – XV

Instalacja

(fotografie stereoskopowe otworkowe w 16 stereoskopach)

2013

*  *  *

… :: … Wystawa w Rondzie Sztuki w Katowicach … :: …

*

wróć