*

Komisja Nadzoru Spraw Trudnych (KNST)

pyta:

  • Czy wolność jest dla Ciebie dobrem? 
  • Czy chcesz mozolnie zdobytą wolność ofiarować za cenę bezpieczeństwa? 
  • Czy wgląd służb państwowych, firm i koncernów w Twoje życie prywatne jest prawowitą metodą zachowania bezpieczeństwa w wolnym kraju? 
  • Czy sądzisz, że stosowanie monitoringu i podsłuchu w pracy, w przestrzeni publicznej a nawet prywatnej, że bezgraniczne gromadzenie danych obywateli, więc również Twoich, pozwoli zmniejszyć zagrożenia środowiskowe, terrorystyczne, automatyczne, lawinowe, kosmiczne, totalitarne, wirtualne i duchowe? 
  • Czy dla Ciebie inwigilacja jest dobrym uczynkiem?

 *

Właśnie tymi dylematami zajmuje się powołana 3. lipca 2015 r. w Berlinie Komisja Nadzoru Spraw Trudnych (KNST). Najważniejszą wytyczną dla Komisji tworzy wolność jako powszechne prawo człowieka. W grono Komisji, która jest organizacją tajną, weszło 24 agentów, silnie zaangażowanych w zwalczanie bezpieczeństwa na rzecz wolności. Niezależnie gdzie KNST stacjonuje, ma ona za zadanie nieprzerwanie obserwować i skrupulatnie odnotowywać wszelkie przewinienia związane z inwigilacją i zniewoleniem obywateli, a następnie niezwłocznie przesyłać zebrane dowody do Oka Opatrzności. Ponadto Komisja Nadzoru Spraw Trudnych nadzoruje Oko Opatrzności, by nie inwigilowało Komisji.

*

Pierwsza [tajna] misja 
Komisji Nadzoru Spraw Trudnych,
lipiec 2015. 

*  *  *

wróć