*

Akcja Olza

Misja Śląska Komisji Nadzoru Spraw Trudnych (KNST) zakończona.

Druga misja KNST odbyła się w listopadzie 2015 r. pod kryptonimem Akcja Olza na Śląsku nad Olzą, rzeką graniczną miedzy Polską a Czechami. Okazało się, że wysokie fale uchodźców utrudniały niebywale misję KNST. Osiem agentów obserwowało polskie jednostki zbrojne, budujące w mundurkach Frontexu po polskiej stronie rzeki mur w obronie przed uchodźcami. Tymczasem na drugim brzegu rzeki czescy żołnierze podgrzewali grzałkami listopadowo zimną wodę Olzy, aby uprzyjemnić  uciekającym z Czech uchodźcom przepływ na polską stronę. W czasie od 5. do 8.11.2015 agenci KNST zarejestrowali 3416 przekroczenia granicy. Z powodu nieplanowanego terrorystycznego zagrożenia, wywołanego przez wegańskich rowerzystów, Akcja Olza musiała zostać 8.listopada 2015r. o godz. 14.15. przerwana.

Przekroczenia uczestniczących sił zbrojnych zostały zarejestrowane, zarchiwizowane, ukarane i niniejszym zostaną zaprezentowane otwartej publiczności. Rezultatem są fotografie granicznej rzeki Olzy, gdzie uchodźcy nie mogli znaleźć schronienia a dzięki zastosowaniu specjalnej technologii monitoringu nie zostali na nich ujawnieni. Podobnie jak topielcy, pozostają ukryci przed widzem.

Śląska misja KNST powinna zwrócić uwagę: Te dwa państwa do tej pory odmawiają przyjęcia uchodźców. To boli. W obliczu tak wielu, tak wielu tysięcy, setek tysięcy, milionów(!) Polaków na emigracji, którzy przez dziesięciolecia, a nawet od stuleci korzystali i korzystają z gościnności innych narodów, tak radykalne odrzucenie człowieczeństwa jest paradygmatem państwowym, którego należy zwalczać.

Podpisana:

Sekretarz Generalna KNST
georgia Krawiec

*   *   *

*

wróć