SilesiaTopia jest polsko-niemieckim projektem artystycznym, poruszającym się na trzech głównych obszarach: wymiany artystycznej, partycypacyjnych imprez artystycznych i wystaw na temat stosunków niemiecko-polskich.

Rdzeniem tematycznym SilesiaTopii jest tabu obejmujące historię sąsiadów, Polski i Niemiec. Główne tematy to: pamięć zbiorowa jako główny filar tożsamości narodowej, przemieszczenie tożsamości na Śląsku, ciągłość czasu i stałość przestrzeni, podwójna egzystencja i podwójne życie śląskich miast, przestrzenie (pustki), odbudowa i reaktywacja zarówno pamięci indywidualnej jak i zbiorowej.

Na pierwszym spotkaniu w górnośląskim Zabrzu, latem 2012 r., 16 niemieckich i polskich artystek zapoznało się z miejscem i z polskimi partnerami projektu. Pierwsze kroki tworzenia poprzez pryzmat swojej dotychczasowej twórczości zostały poczynione. Następne w ostatnim tygodniu stycznia 2013, tym razem w Berlinie, gdzie znów spotkałyśmy się w gronie polsko niemieckim by debatować o Ślązku i tworzyć.

silesiatopia.de

wróć