*

O projekcie dezORIENTacja (2003 – 2007)

W projekcie dezORIENTacja możemy się dać uwieźć zarówno przez upojenie zmysłów mistyfikującym baśniowym światem minionego Orientu, jak też przez Orient o krwawym zabarwieniu, nieobliczalny i okrutny. Ta druga odsłona przybrała ostatnio paląco aktualną postać: od początku rewolucji wyzwoleńczych zapoczątkowanych w Tunezji szczególnie w Syrii narasta przemoc, której licznymi ofiarami jest ludność cywilna. Orient jest tu synonimem przemocy, wojen religijnych i politycznych. Tymczasem europejski nieświadomy odbiorca jest traktowany bezprzykładową polityczną propagandą strachu, gdzie treści takie jak oś zła piętnują pojedyńczych aktorów sceny, co jeszcze pogłębia i tak już istniejące uprzedzenia, w czasie kiedy inni awansują z terrorystów na sojuszników.  (…)

Tekst z wystawy w Galerii Pustej w Katowicach w 2012 r.

Fotografie dezORIENTacji powstały w trakcie podróży po Syrii, Libanie i Iranie na przestrzeni lat 2003 – 2007. Fotografie nie mają charakteru dokumentalnego. Powstałe unikatowe solne odbitki na akwarelowym papierze, w części fotomontaże  (jak seria Damaszek), są wynikiem eksperymentów z roztworami chemicznymi, zmieniającym tonację obrazu (jak seria Isfahan) czy nawet wprowadzaącym różnorodność koloru (jak seria Teheran).

 *

Adam Sobota: Podróże w świetle

 (…)  Cykl dezORIENTacja, powstający w ostatnim czasie, składa się z fotografii wykonywanych w wybranych miejscowościach Syrii, Libanu oraz Iranu. Są to miasta o historycznym i współczesnym znaczeniu, takie jak Damaszek, Bejrut, Teheran, Isfahan i Yazd. Chociaż część z nich straciła charakter metropolii (na skutek zmian geopolitycznych czy aktualnych konfliktów), to liczy się nadal ich symboliczny prestiż. Region ten kojarzony jest przecież z początkami cywilizacji, zwłaszcza gdy idzie o rozwój miast. Powstawały tam jedne z najstarszych znanych nam miast, które bywały centrami różnych państw, ośrodkami różnych kultur i religii. (…) Kiedy właśnie wtedy pojawiła się fotografia, Bliski Wschód był jednym z tych terenów, gdzie najczęściej podróżowali fotografowie dostarczający materiałów ilustracyjnych dla wydawców w Paryżu czy Londynie. Zaspakajano nimi ciekawość świata, kulturowe sentymenty, a także poczucie wyższości społeczeństw przewodzących w przejawach postępu. (…)  Georgia Krawiec, podejmując taką tematykę, siłą rzeczy musiała brać pod uwagę te tradycyjne skojarzenia. Poszukuje jednak własnej drogi w interpretacji tematu. Pomija w zasadzie takie charakterystyczne cechy wybranych orientalnych miast, jakie znane są z popularnej ikonografii czy z turystycznych folderów. Ukazuje wybrane przez siebie miejsca w sposób, który nadaje im charakter anonimowy. (…) Jej relacje wydają się rekonstruować pewien archetypowy model przestrzeni publicznej jako obszaru zamieszkania oraz tożsamości. Pokazuje miejsca, które stanowią pewien mikrokosmos, jakby niezależny od natury. Jednocześnie są to formy noszące znamiona tak intensywnego użytkowania, że mówią wiele o ludziach tam żyjących. A więc, mimo że ukazywane miejsca są bez ludzi, to mogą być potraktowane jako pośrednie portrety mieszkańców. (…) 

Fragment tekstu Podróże w świetle. Adama Soboty, który został opublikowany w katalogu do wystawy dezORIENTacja w Galerii FF w 2007 r.

*

Projekt dezORIENTacja był prezentownany na takich wystawach jak:

 • dezORIENTacja. Galeria Pusta, Katowice (PL)(I), 2012
 • Szlachetny Kolektyw. Wystawa inicjatywy polsko-niemieckiej. Muzeum Zamek Górków, Szamotuły (katalog)(PL)(G), 2011
 • Aktualizacja – Przegląd nowej polskiej fotografii. Miesiąc Fotografii w Krakowie, Kraków (PL)(G), 2008
 • DezORIENTacja. Galeria Prospero, Lublin (PL)(I), 2008
 • Ziarno SZTUKI – Ogród NADZIEI. III wystawa Aukcja Charytatywna. comprare cialis italy-med.com Ogród Nadziei, Warszawa 2008 (PL)(G), 2008
 • Photographers Network. Atelier Thomas Kellner, Siegen (D)(G), 2007
 • DezORIENTacja. Galeria FF, Łódź (PL)(katalog)(I), 2007

*

Recenzje i artykuły o wystawach i projekcie dezORIENTacja ukazały się m.in. w następuących mediach:

 • Tomasz Mościcki: Katalog wystawy Szlachetny Kolektyw. Muzeum Zamek Górków, Szamotuły 2011.
 • Basia Sokołowska: georgia Krawiec – dezORIENTacja. Fototapeta 10/2007
 • Adam Sobota: Podróże w świetle. Katalog wystawy dezORIENTacja, Galeria FF, Łódź 2007.
 • Adam Sobota: Podróże w świetle. Portal Culture.pl 10/2007.

*

Wywiady o projekcie:

Wywiad Agnieszki Obszańskiej z georgią Krawiec: Zdjęcia zniszczonego Bliskiego Wschodu. Teheran i Bejrut w Katowicach. Radiowy Dom Kultury, Polskie Radio – Trójka, 17.03.2012.

Wywiad z georgią Krawiec o projekcie dezORIENTacja w audycji Orient Express, Polskie Radio – Trójka, 03.11.2007.

*

DANE TECHNICZNE
*
 • Ilość prac: 64
 • odbitki solne oraz chemogramy-odbitki solne 
 • na papierze akwarelowym, 
 • częściowo tonowane
 • Nakład Teheran: 1/1
 • Nakład Damaszek, Isfahan, Bejrut, Yazd: 10 (+3)
 • Rozmiary zróżnicowane
 • Materiał oprawy: fotografie w passerpartout i ramce drewnianej 40 x 40 cm

*   *   *

 

wróć